Gıda Üretim Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Üretim İzni Almak İçin Gereken Evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Çalışma izni belgesi ve gıda sicili belgesi sureti
 • Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi
 • Noter onaylı diploma örneği
 • Meslek Odası’ndan alınacak işyeri çalışma belgesi
 • Marka Tescil Belgesi veya başvuru yapıldığını gösterir belge
 • Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği

Üretim İzniyle İlgili Hizmetlerimiz

 • Üretim izni ile ilgili Sosyal Şirket olarak öncelikle Bakanlığa başvurmadan işyeriniz de yapılması gereken işlemlerin listesinin oluşturarak, eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgilendirme
 • Gerekli başvuru evraklarının hazırlanması konusunda danışmanlık.
 • Çalışma izni ve gıda sicil belgesinin alınması için gerekli sürecin takibinin yapılması.
 • Ürününüze ait Marka Tescilinin alınması
 • 10 yıllık sürenin bitimine yakın Üretim İzin Belgesinin yenilenmesi konusunda bilgilendirme takibi gibi konularda Sosyal Şirket olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ürün Kodeksleri Yayınlanan Ürünler İçin Üretim izin Başvurusu

Gıda Üretim İzin Belgesi Başvurusu için aşağıda gerekli detaylar mevcuttur;

 1. Dilekçe
 2. Firma da sorumlu yetkilinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).
 3. Marka tescil belgesi
 4. Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.
 5. Üretilecek ürünün yüzde bileşimi.
 6. Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.
 7. Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına ve TKB ‘dan üretim izni alınan ambalaj materyali kullanacağına dair taahhütname. (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

Gıda ile Temasta Bulunan Ambalaj Materyali Üretim İzin Başvurusu

 1. Dilekçe
 2. Firmada sorumlu yetkilinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).
 3. Marka tescil belgesi
 4. Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.
 5. Gayri sıhhi müessese ruhsatı.
 6. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.
 7. Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi.
 8. Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.
 9. Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.
 10. Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.
 11. TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).
 12. Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahhütname.

Gıda Üretim İzni ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.

0850 885 02 52 – nurgul@sosyalsirket.com.tr