Gıda Üretim İzni Belgesi Nasıl Alınır?

Gıda Üretim İzninin alınabilmesi için önce gıda siciline kayıt olmanız gerekmektedir. Üretim izinleri ürün kodekslerinden yayınlanan ve yayınlanmayan ürünler için ve gıda maddesine temas eden diğer ambalajlar için de alınması mecburidir. Her bir ürün grubu için ayrı bir müracaat yapılması gerekmektedir.

Üretim izni için gerekli belgeler üç dosya olarak hazırlanır ve ilgili ücretin ödendiğine dair makbuz ile beraber İl Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa teslim edilir. Diğer nüshası işyerine gelen bakanlık görevlilerine gösterilmek için işyerinde saklanır. Müracaat dosyası, bakanlık tarafından incelenir. İnceleme sırasında, bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşan bir kadro tarafından ürünün, üretime uygun olup olmaması bakımından Gıda Kodeksine yönünden denetlenmesi için mahalline gönderilir.

İşyeri sorumlusu, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan kontrollerde üründen örnek alır ve laboratuara gönderir. Ürünlerin testleri sonucunda düzenlenen raporun müracaat belgelerine uygun ise ürün için imalat izin belgesi verilir. Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıldır. İşyerleri bu sürenin sonunda belgelerini yenilemek için bakanlığa tekrardan başvurması gerekir.

Gıda Üretim İzni ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.

0850 885 02 52 – nurgul@sosyalsirket.com.tr